Prienai okulunda 183 öğrenci vardır ve okul okul öncesi, anasınıfı ilkokul ve ortaokul eğitim programları sağlamaktadır. Temel eğitim 5. Sınıfta başlar ve 10. Sınıfa  kadar devam eder. 5. Sınıfta öğrenciler yabancı dil dersi almaya başlarlar, çoğu öğrenci Rusça’yı seçer Almanca’yı seçme şansları da vardır. 10. Sınıf öğrencileri 6-7 ders görür ve 13-16 değişik konuyu öğrenirler: Litvanyaca, iki yabancı dil, matematik, tarih, coğrafya, kimya biyoloji, fizik, resim, müzik, ilk yardım, etik, bilişim teknolojileri ve beden eğitimi. Okulumuzda resmi ve resmi olmayan (dans, judo, tenis ve liderlik) müfredatı işleyen 26 öğretmen vardır. Ayrıca 3 öğretmen ve yardımcıları da okul öncesi eğitimde görev almaktadırlar.

Proje sayesinde öğrencilerimizin değerli deneyimler kazanıp partner okuldaki diğer öğrencilerle birlikte İngilizcelerini geliştirip istedikleri bir konuyu incelemelerini sağlayacağız. Okulun stratejik hedeflerinden birisi de öğrencilerin kendi başlarına öğrenme becerilerini geliştirip, araştırmanın önemini kavramaları ve kendilerine öğrenme hedefleri koyup takip edebilmeleridir. Projeden sorumla olan Ramunas Makaveckas hem yetişkinler hem de çocuklarla geniş bir deneyime sahiptir. Aynı zamanda biyoloji, kimya ve müdür ve müdür yardımcısından oluşan bir alt grup da vardır. Acil bir durumda proje başka bir İngilizce öğretmeni tarafından devralınabilir.